ภาษา

ผลิตและจำหน่ายส่ง-ปลีกหิน การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่น ๆ

โรงโม่หินศิลามหานคร จำกัด ผลิตและจำหน่ายส่ง-ปลีกหิน การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่น ๆ

สถานที่ตั้ง

1/11 หมู่ที่ 7 ซอยคีรี, ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี, 20000

โทรศัพท์ 089-246-6449

อ่าน

2,850

คะแนน

แบ่งปัน

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าอื่นๆที่สัมพันธ์กัน

โรงโม่หินศิลามหานคร จำกัด

ผลิตและจำหน่ายส่ง-ปลีกหิน การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่น ๆ