ภาษา

ผู้วิจัยและค้นคว้าเทคโนโลยีและจำหน่ายมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์น้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์

      บริษัท ฟอร์ท มิเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทร่วมกับ ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้วิจัยและค้นคว้าเทคโนโลยีและจำหน่ายมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์น้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้เครื่องหมายการค้า FORTH
โดยมีบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการผลิตสินค้าให้ ทั้งนี้งานวิจัยผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประเภท Prototype Design และได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานสินค้า IEC 62053-21 และ IEC 62052-11 จากสถาบัน Parkside Laboratory ประเทศนิวซีแลนด์ ทำให้ผ่านข้อกำหนดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้านครหลวง
     โดยผลงานที่ผ่านมา สินค้าของบริษัทได้รับการยอมรับในคุณภาพและมาตรฐานจากหน่วยงานที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก อาทิ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตลาดไท ศูนย์การค้าริมแม่น้ำเจ้าพระยา Asiatique หอพักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และVilla Marketเป็นต้น

เว็บไซต์

http://www.forthmeter.com/

สถานที่ตั้ง

btsสนามเป้า

โทรศัพท์ 026152420-1

อ่าน

696

คะแนน

แบ่งปัน

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าอื่นๆที่สัมพันธ์กัน

ฟอร์ท มิเตอร์

ผู้วิจัยและค้นคว้าเทคโนโลยีและจำหน่ายมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์น้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์