ภาษา

ให้บริการด้านการจำหน่ายสินค้าจำพวกเคมีภัณฑ์ ให้แก่กลุ่มธุรกิจ และโรงงานต่าง

บริษัท ธโนดม เทรดดิ้ง จำกัด

ได้เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2533 โดยเริ่มก่อตั้งครั้งแรกในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธโนดม ซัพลายได้ให้บริการด้านการจำหน่ายสินค้าจำพวกเคมีภัณฑ์ ให้แก่กลุ่มธุรกิจ และโรงงานต่าง ต่อมาในปี พ.ศ. 2544ได้จดทะเบียนในนาม บริษัท ธโนดม เทรดดิ้ง จำกัด โดยมีคุณวิชัย เมธีดุลสถิตย์ และคุณประภาพร เมธีดุลสถิตย์เป็นผู้บริหารบริษัท คุณสุณี โสฬสรุ่งเรืองเป็นผู้จัดการบริษัท

เว็บไซต์

http://www.thanodom.com/

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 12 ซอยลาซาล 34 แยก3 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ 02-744-6800-7

อ่าน

1,326

คะแนน

แบ่งปัน

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าอื่นๆที่สัมพันธ์กัน

ธโนดม เทรดดิ้ง

ให้บริการด้านการจำหน่ายสินค้าจำพวกเคมีภัณฑ์ ให้แก่กลุ่มธุรกิจ และโรงงานต่าง