ภาษา

จัดนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ จัดประชุมสัมมนานอกสถานที่

ให้บริการด้าน

   - จัดนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ | จัดประชุมสัมมนานอกสถานที่
        อาทิ ประเทศไทย, ลาว, เวียดนาม, กัมพูชา, สิงคโปร์, มาเลเซีย, จีน, 
        เกาหลี, ญี่ปุ่น  เป็นต้น
   - จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน
   - จองโรงแรมที่พักทั่วโลก
   - จอง Package Tour

ส่วนลดพิเศษสำหรับศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา แจ้งชื่อ-นามสกุลและรุ่น เพื่อรับส่วนลด 5%

เว็บไซต์

http://www.pochaitravel.com/

สื่อสังคม

https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5-Pochai-Travel/221434254568950

สถานที่ตั้ง

บ้านหนังสือหนองคาย

โทรศัพท์ 042-412590, 086-4502436, 086-4587151

อ่าน

415

คะแนน

แบ่งปัน

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าอื่นๆที่สัมพันธ์กัน

โพธิ์ชัย ทราแวล

จัดนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ จัดประชุมสัมมนานอกสถานที่