ภาษา

ทำการตลาด และ โฆษณา ในรูปแบบของ Digital Media Online

บริษัทที่ให้บริการด้าน การตลาด และ โฆษณา ในรูปแบบของ Digital Media Online โดยผู้บริหาร และทีมงานคุณภาพ ที่มีประสบการณ์และผ่านงานด้าน Online มานานกว่า 15 ปี

PRENECO Product  

-SMS Marketing

-EDM Marketing

-SEO Marketing

-PPC (Pay Per Click)  

-Social Marketing  

-VDO Marketing

เว็บไซต์

http://www.preneco.co.th

สื่อสังคม

http://www.facebook.com/preneco

สถานที่ตั้ง

52/1

โทรศัพท์ 025140500

อ่าน

799

คะแนน

แบ่งปัน

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าอื่นๆที่สัมพันธ์กัน

พรีนีโค (Preneco)

ทำการตลาด และ โฆษณา ในรูปแบบของ Digital Media Online